GminyTurystyczne.pl

CENTRUM PROMOCJI GMIN I MIAST TURYSTYCZNYCH

Prezentacja regionu turystycznego

Mazowsze

Mazowsze na mapie Polski

Mazowsze (łac. Mazovia) - kraina historyczna położona w środkowym biegu Wisły oraz dorzeczu jej dopływów w centralnej oraz północno-wschodniej Polsce. Historyczną Stolicą Mazowsza jest Płock, który jest także najstarszym miastem tego regionu - prawa miejskie - 1237. Nazwa krainy pierwotnie brzmiała Mazow i stanowiła albo nazwę dzierżawczą od nazwy osobowej Maz oznaczającej człowieka mieszkającego w błotach ("umazanego"), albo nazwę topograficzną, oznaczającą "błotnisty kraj". Pojawiała się także forma Mazosze (od słowa Mazoch, którym nazywano mieszkanców Mazowsza), natomiast Mazowsze jest rezultatem kontaminacji tych dwóch form. Na mazowszu jest tyle miejsc do zobaczenia, tyle pięknych dworów, zamków lub ich ruin, tyle kościołów, klasztorów, skansenów i muzeów, że ciężko opisać to wszystko.
Obszary turystyczne znajdujące się na terenie regionu:

  • Dolina Białobrzeska
  • Dolina Dolnego Bugu
  • Dolina Dolnej Narwi
  • Dolina Środkowej Wisły
  • Kotlina Warszawska
  • Międzyrzecze Łomżyńskie
  • Równina Garwolińska
  • Równina Kozienicka
  • Równina Kurpiowska
  • Równina Kutnowska
  • Równina Łowicko-Błońska
  • Równina Piotrkowska
  • Równina Raciąska
  • Równina Radomska
  • Równina Warszawska
  • Równina Wołomińska
  • Wysoczyzna Bełchatowska
  • Wysoczyzna Ciechanowska
  • Wysoczyzna Płońska
  • Wysoczyzna Rawska
  • Wzniesienia Łódzkie
  • Wzniesienia Mławskie