GminyTurystyczne.pl

CENTRUM PROMOCJI GMIN I MIAST TURYSTYCZNYCH

Prezentacja gminy

Sułkowice

Herb Sułkowice
Sułkowice
Rynek 1
32-440 Sułkowice

Region turystyczny: Beskidy

Okolica: rzeki, lasy, góry, przedgórze

województwo: małopolskie
powiat: myślenicki

telefon: 12 2732075 faks: 12 2721422

e-mail: sulkowice@sulkowice.pl
www.sulkowice.plInformacje turystyczne

Gmina Sułkowice leży w obrębie dwóch jednostek fizyczno - geograficznych: Pogórza Wielickiego i Beskidu Średniego. Decyduje to o urozmaiconej rzeźbie tego obszaru, który w znacznym stopniu porastają lasy. Potwierdza to fakt, że część obszaru gminy proponuje się objąć ochroną w formie parku krajobrazowego. Walory środowiska przyrodniczego wraz z dobrą dostępnością komunikacyjną gminy stanowią o jej dużej atrakcyjności turystycznej. Szczególnie sprzyja to rozwojowi wypoczynku weekendowego i świątecznego.